Sự khác nhau giữa Tranh Sơn Dầu và Tranh Canvas

Tranh sơn dầu thì đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ nay với giá trị đã được khẳng định qua thời gian và trở thành một trong những tiêu chuẩn của hội hoạ, tuy nhiên sở hữu 1 bức tranh sơn dầu có giá trị nghệ thuật thực sự (tranh … Đọc thêm » “Sự khác nhau giữa Tranh Sơn Dầu và Tranh Canvas”